Apartament Atena

poczuj się jak w domu

 

   Regulamin Apartamentu Atena

Doba  zaczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie. Parking  jest bezpłatny, niestrzeżony.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w apartamencie grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie apartamentu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU -NO SMOKING-we wszystkich jego pomieszczeniach. Gość łamiący zakaz płaci karę umowną 100,00 złotych.  Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku.

Apartament nie akceptuje pobytu zwierząt. Złamanie tej zasady obciążą Gościa karą umowną 100,00 za dobę.

Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Nie wolno przestawiać mebli i zmieniać wystroju wnętrza.

Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu apartamentu (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.

Gość dostaje tylko 1  klucz od obiektu. Za zgubienie klucza opłata wynosi 60,00 PLN.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na życzenie Gościa, na jego koszt, na wskazany adres.

Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.
Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

Dla Gości udostępniony jest internet WiFi.

W godzinach 22.00 do 7.00 w apartamencie  należy zachować ciszę.

Nocowanie w apartamencie  osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z właścicielem.

W razie problemów i pytań proszę dzwonić +48 694 82 47 47